UPISI NA DIPLOMSKI STUDIJ

Prijave i upisi na diplomski studij u akademskoj godini 2019./2020.

Koraci   Trebaš pomoć?

KORACI ZA UPIS NA PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

1. KORAK

Prijave na natječaj za upis zaprimat će se u sjedištu Fakulteta, Ruđera Boškovića 37, dana 10 listopada 2019. u vremenu od 9:00 do 11:00 sati.

Ovdje preuzmi obrazac prijave za upis na diplomski studij

Obrazac prijave

Studiji i broj upisnih mjesta

STUDIJ REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
PN 5 4 9
BS 2 1 3
PEIT 4 5 9
PM 9 2 11

2. KORAK

Potrebna dokumentacija za upis

 • za studente koji su završili preddiplomski studij na Pomorskom fakultetu u Splitu
  • ispuniti prijavu
  • priložiti potvrdu / diplomu o završenom preddiplomskom studiju
  • preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala); ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
  • priložiti potvrdu o uplati
   
 • za studente koji dolaze sa drugog fakulteta
  • Uz popunjen obrazac treba priložiti sljedeće dokumente:

  • svjedodžbu/diplomu o završenom preddiplomskom studiju,
  • ovjereni prijepis ocjena na prethodnom studiju (prilažu pristupnici koji su završili preddiplomski studij na drugom fakultetu),
  • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Graðani,
  • preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala); ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu.

3. KORAK

Uplata za razredbeni postupak

 • trebaš donijeti potvrdu o plaćenom razredbenom postupku u iznosu od 100 kn,
 • na uplatnici u rubriku Poziv na broj primatelja trebaš navesti svoj OIB i dodati broj 3,
 • uplatu trebaš napraviti na IBAN Fakulteta HR2324070001100059179, i navesti HR67 kao model plaćanja

4. KORAK

Rezultati razredbenog postupka / rang lista pristupnika

Rezultati razredbenog postupka (rang lista pristupnika) objavit će se 11. listopada 2019. u 13:00 sati na oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici Fakulteta.

5. KORAK

UPISI

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na diplomski studij obavit će se 14. listopada 2019. u vremenu od 9:00 do 11:00 u prostorijama Pomorskog fakulteta u Splitu.

Potrebni dokumenti za upis

 • dvije fotografije (kao za osobnu iskaznicu),
 • potvrda o uplati za redovite i izvanredne studente

 • potvrda o uplati za izvanredne studente
 • trebaš donijeti potvrdu o plaćenoj upisnini u iznosu 400 kn.
 • na uplatnici za upis, u rubriku "Poziv na broj primatelja" trebaš navesti svoj OIB i dodati broj 1
 • na uplatnici za školarinu, u rubriku "Poziv na broj primatelja" trebaš navesti svoj OIB i dodati broj 2
 • uplatu trebaš napraviti na IBAN Fakulteta HR2324070001100059179, i navesti HR67 kao model plaćanja

Pfst You

čESTA PITANJA

U slučaju nejasnoća i poteškoća, Helena Bule je tu za Vas od 10:00 do 13:00, a Tena Latinac od 10:00 do 12:00 sati.
Odgovore na česta pitanja možete pronaći ovdje:

Da, prilikom prijave odaberi status "Redoviti student" i rang listom će se definirati tvoj status.
Da, s tim da svaku prijavu posebno plaćaš.
Studenti prve godine se ne upisuju preko Studomata. Upisuje ih studentska služba.
Svi studenti se mogu upisati preko Studomata od 01.10., s početkom nove akademske godine.
Prema odluci Fakulteta, svi studenti koji prvi put upisuju prvu godinu, plaćaju jednokratno.
Ponavljači, te studenti s punim iznosom školarine mogu platiti u dva obroka.
Da, obrazac ugovora moežeš preuzeti ispred studentske službe u džepićima za obrasce.
Ne, nakon prve godine upisanog studija, promjenu možeš zatražiti molbom za studentska pitanja.

POŠALJI NAM UPIT

Za sva pitanja, informacije i nedoumice, pošalji nam email.
Odgovorit ćemo ti asap!

Poruka uspješno poslana!

Ups! Nešto je pošlo po zlu... Probaj osvježiti stranicu i ponovo poslati email.


Copyright © Pomorski fakultet u Splitu
MADE WITH by cbabic