Dobrodošli na stranicu za online prijavu za upis na I. godinu diplomskog studija na Pomorski fakultet u Splitu.

Preporuča se korištenje modernih browsera Firefox, Chrome ili Microsoft Edge.

Molimo unesite sve tražene podatke!

Ukoliko budete imali ikakvih poteškoća prilikom unosa podataka ili želite prijaviti problem u radu aplikacije za upis, pošaljite nam mail na webmaster@pfst.hr

OIB OK!
Ovaj broj zadovoljava normativne i matematičke uvjete da bude valjani OIB.
OIB nije OK!
Idući korak

NAPOMENA: Studenti koji obrane završni rad od 20. do 24. rujna 2021. naknadno će dostaviti potvrdu, najkasnije do 30. rujna u Studentsku službu diplomskog studija, soba 214.

Forma prihvaća datoteke .pdf extenzije.

Možete dodati jedan dokument ako Vam je sve skenirano u njemu.

Za dodati više dokumenata stisnite i zadržite tipku Ctrl na tipkovnici i mišem označite željene dokumente. Kad označite sve dokumente pustite tipku Ctrl

  1. potvrdu o završenom preddiplomskom studiju
  2. preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala); ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
  3. potvrda o uplati za razredbeni postupak - prijavu
  1. svjedodžbu/diplomu o završenom preddiplomskom studiju,
  2. ovjereni prijepis ocjena na prethodnom studiju (prilažu pristupnici koji su završili preddiplomski studij na drugom fakultetu),
  3. presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
  4. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Graðani,
  5. preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala); ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
Niste popunili sljedeća polja: