Prijave i upisi na preddiplomski studij u akademskoj godini 2022./2023. - jesenski rok

Prijave

Preduvjeti upisa

 1. Za upis u I. godinu studija mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četverogodišnju srednju školu i položili državnu maturu.
 2. Za pristupnike koji su do 31. siječnja 2022. godine navršili 24 godine, a nisu se prijavili za polaganje državne mature, postoje posebni kriteriji za upis i posebne kvote za upis (izvanredni studenti).

Svi pristupnici (kategorija A i B) preddiplomskih studija Pomorska nautika, Brodostrojarstvo, Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije i Pomorske tehnologije jahta i marina, moraju ispuniti i uvjet da su zdravstveno sposobni za studij pomorstva, koji se dokazuje liječničkim uvjerenjem Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za upis na studij ili Svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade broda, brodica i jahti RH, a predaje se prilikom upisa na Fakultet.

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
Naziv studija u sustavu državne mature UKUPNO (redoviti) u sustavu državne mature stariji od 24 godine UKUPNO (izvanredni) redoviti i izvanredni
Pomorska nautika
1 1 6 7 13 14
Brodostrojarstvo
6 6 15 3 18 24
Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
2 2 4 2 6 8
Pomorske tehnologije jahta i marina 7 7 3 2 5 12
Pomorski menadžment
0 0 8 3 11 11
UKUPNO
16 16 36 17 53 69

Upisi

Upisi svih pristupnika (kategorija „A“ i kategorija „B“) koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu preddiplomskih studija obavljat će se putem web aplikacije na linku: https://upisi.pfst.hr/online/brucosi

21. rujna (srijeda) 2022. godine od 8:00 do 15:00 sati.


Račun s uplatnicom za plaćanje upisnine bit će pristupnicima dostavljen u utorak, 20. rujna 2022. na adresu elektroničke pošte s kojom se kandidat/kandidatkinja prijavio/la u sustav državne mature.

Nakon izvršene uplate upisnine (400,00 HRK / 53,09 €) pristupnici trebaju obaviti on-line prijavu (popuniti tražene podatke i priložiti dokumente). Dokumentaciju je poželjno pripremiti unaprijed u formatima PDF, JPG ili PNG

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
 2. jedna fotografija (veličina 35mm x 45 mm)
 3. preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba priložiti potvrdu o prebivalištu
 4. dokaz o uplati troškova upisa na studij „upisnina“ u iznosu od 400,00 HRK / 53,09 €, (upisninu plaćaju redoviti i izvanredni studenti)
 5. za sve studije osim studija Pomorski menadžment liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za studij pomorstva ili Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade broda, brodica i jahti RH.

Pristupnici koji plaćaju školarinu (redoviti studenti koji u akademskoj godini 2022./2023. drugi put upisuju I godinu studija i izvanredni studenti) na adresu elektroničke pošte s kojom se kandidat/kandidatkinja prijavio/la u sustav državne mature dobit će račun s uplatnicom za plaćanje školarine u iznosu od 8.000,00 HRK / 1061,78 €

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u ljetnom roku, a ne upotpune prijavu do isteka termina za upis, gube pravo upisa.

Upisnina i školarina

Troškovi upisa (upisnina) u I. godinu studija iznose 400,00 HRK / 53,09 €. Troškovi školarine iznose 8.000,00 HRK / 1061,78 €.

Račun s uplatnicom za plaćanje upisnine bit će pristupnicima dostavljen u utorak, 20. rujna 2022. na adresu elektroničke pošte s kojom se kandidat/kandidatkinja prijavio/la u sustav državne mature.

VAŽNO!!!
Bitno je da se uplata obavi s podacima na dostavljenom računu! Uplatu ne obavljati prije nego se dobije račun od strane Pomorskog fakulteta!

Pristupnici koji plaćaju školarinu (redoviti studenti koji u akademskoj godini 2022./2023. drugi put upisuju I godinu studija i izvanredni studenti) na adresu elektroničke pošte s kojom se kandidat/kandidatkinja prijavio/la u sustav državne mature dobit će račun s uplatnicom za plaćanje školarine (8.000,00 HRK / 1061,78 €).

Školarinu plaćaju:

 • redoviti studenti koji u akademskoj 2022./2023. drugi put upisuju I. godinu studija te
 • izvanredni studenti.

Školarina se plaća jednokratno.

UPISI ZA PRISTUPNIKE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-a (KATEGORIJA „A“)

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Pomorskom fakultetu u Splitu (pristupnici kategorije A) obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Kriteriji za sastavljanje rang liste

Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima na temelju vrednovanja:

 1. uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
 2. položenih ispita na državnoj maturi te
 3. posebnih postignuća.
OCJENE IZ SREDNJE ŠKOLE
Prosjek svih ocjena30,00%
DRŽAVNA MATURA
Hrvatski jezikRazina B20,00 %
MatematikaRazina B20,00 %
Strani jezikRazina B20,00 %
Izborni predmet,(nije uvjet): fizika, informatika*10,00 %
POSEBNA POSTIGNUĆA
Završena srednja pomorska škola10,00 %
1. do 3. mjesto na državnim
natjecanjima iz predmeta matematika, fizika, informatika i engleski jezik
5,00 %
Sportaši od 1. do 3. kategorije5,00 %

* Fizika se vrednuje za upis na studij: Pomorska nautika, Brodostrojarstvo i Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije.

* Informatika se vrednuje za upis na studij: Pomorskog menadžmenta i Pomorske tehnologije jahta i marina.

Pristupnici koji imaju dokaz o posebnim postignućima (završena srednja pomorska škola ili završen program tehničara za brodostrojarstvo) bit će evidentirani putem NISpVU-a.

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 24 GODINE (KATEGORIJA „B“)

Pristupnici za upis koji su do 31. siječnja 2022. godine navršili 24 godine ne moraju polagati državnu maturu te se mogu prijaviti za upis u okviru planirane kvote, ali samo u statusu izvanrednog studenta.

Pravo prijave imaju pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od četiri godine te položili završni ispit (maturu). Svi pristupnici za upis obvezni su prijaviti se za razredbeni postupak. Razredbenim postupkom utvrđuje se rang lista pristupnika.

Kriteriji za sastavljanje rang liste

Pojedine komponente postupka donose sljedeći broj bodova:

I. Postignut uspjeh u srednjoj školi:

 1. prema prosječnom uspjehu svih godina srednje škole + uspjeh na završnom ispitu:
  • - odličan uspjeh 35 bodova (prosjek od 4,50 do 5,00)
  • - vrlo dobar uspjeh 25 bodova (prosjek od 3,50 do 4,49)
  • - dobar uspjeh 10 bodova (prosjek od 2,50 do 3,49)
  • - dovoljan uspjeh 5 bodova (prosjek do 2,49)
   
 2. prema ocjenama iz sljedećih predmeta (za sve srednje škole): Hrvatski jezik, Matematika i Fizika.
  • - odličan 15 bodova (prosjek od 4,50 do 5,00)
  • - vrlo dobar 10 bodova (prosjek od 3,50 do 4,49)
  • - dobar 5 bodova (prosjek od 2,50 do 3,49)
  • - dovoljan 2 boda (prosjek do 2,49)

II. Pristupnik koji je završio srednju pomorsku školu ima pravo na dodatnih 10 bodova.

III. Pristupnik koji je postigao uspjeh na državnim natjecanjima iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika ili Fizika, ima pravo na dodatnih 30 bodova.

IV.Pristupnik koji ima položen časnički ispit ima pravo na dodatnih 20 bodova.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak predaju se Studentskoj službi 12. rujna 2022. na Fakultetu, Ruđera Boškovića 37.

Pristupnik je dužan predati prijavu na natječaj za upis do dana utvrđenog u natječaju.

Pristupnici su dužni popuniti ova dva obrasca :

Uz popunjene obrasce pristupnici trebaju priložiti:

 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili preslik),
 • svjedodžbu o završnom ispitu (izvornik ili preslik),
 • nakon prijave putem adrese elektroničke pošte biti će dostavljeni podaci za plaćanje troškova razredbenog postupka u iznosu od 100,00 HRK / 13,27 €.
 • pristupnici koji su sudjelovali na državnim natjecanjima iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika ili Fizika dostavljaju dokaz o postignutom uspjehu,
 • Dokaze o eventualno položenom časničkom ispitu.

Nepravodobne i nepotpune prijave isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka (privremena rang lista pristupnika) objavit će se na Oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici Fakulteta 14. rujna 2022. u 12 sati.

Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti dekanu Fakulteta u roku od 24 sata od objave rezultata.

Kontakt

Tel: +385 (0)21 619-415
Tel.2: +385 (0)21 619-416

referada.preddiplomski@pfst.hr

Naša adresa

Ruđera Boškovića 37,
21000 Split

Pogledaj na Google karti